På senare år har sticklingar som säljs för höga priser fått en hel del uppmärksamhet i media och många hobbyodlare har plötsligt börja tjäna en hel del pengar på sina gröna fingrar. Några exempel på växtsläkten där det finns arter, hybrider och varianter som betingar höga priser är Alokasiasläktet (Alocasia), Filodendronsläktet (Philodendron), Monsterasläktet (Monstera) och Gullrankesläktet (Epipremnum).

philodendron gloriosum

Att börja med att klicka hem en svindyr stickling är dock mycket riskfyllt. Det rör sig om en levande organism och utan rätt omsorg kommer den inte att klara sig. Bättre är att börja med vanligt förekommande plantor som inte kostar skjortan tills man har samlat på sig mer kunskaper och färdigheter.

En bra rutin är att inte spendera de pengar man får in när man börjar sälja sticklingar, utan använda dem för att återinvestera i projektet. I takt med att pengar rullar in kan du skaffa dyrare sticklingar och bättre utrustning, vilket i sin tur gör att du förhoppningsvis lyckas få fram sticklingar som kan säljas med en ännu större prislapp. På så vis kan man gradvis bygga upp en fin växtportfölj från ett blygsamt startkapital.

Om Filodendronsläktet (Philodendron)

Philodendron är ett av de mest omfångsrika av släktena i Araceae och innehåller flera hundra beskrivna arter – inklusive många populära krukväxter. Släktet är mycket varierat; här finns till exempel både sådana plantor som växer i jord och sådana som växer på andra växter. Vissa är hemifyter, vilket innebär att de tillbringar en del av sin livscykel som epifyter.

På senare år har flera av krukväxterna ur Filodendronsläktet visat sig vara exceptionellt bra på att ta upp de hälsofarliga ämnena formaldehyd och bensen ur inomhusluften och därigenom göra rummet mer hälsosamt att vistas i.

Filodendronsläktet är hemmahörandes i tropikerna. Störst artrikedom hittar vi i fuktiga tropiska skogar, men filodendronarter förekommer även i flera andra typer av habitat – allt från våtmarker och flodbanker till klippområden och längs vägar. Det går att hitta filodendronplanter hela vägen upp till cirka 2 000 meter över havet.

Hos de flesta filodendronarter fungerar det att ta sticklingar genom att klippa av en bit av stammen och se till att man får med minst två led. Sticklingarna kan sedan rotas i en blandning av sand och sphagnum. Temperaturen bör vara 21-24 grader C och sticklingarna ska inte stå i direkt solljus.

Om din filodendron är av en klättrande sort kommer det troligen att fungera att rota den i vatten. Räkna med att det tar minst fyra veckor innan den har tillräckligt med rötter för att flyttas till en kruka.